هفتاد و دومین - مترجــم دردها
جمعه 2 دی 1390 @ 21:46

هفتاد و دومین

یعنی نمی توانید تصور کنید تا چه حد نـــَــســـَـــخ این حسم:


برای مدتی،خانه ای کنار دریا داشته باشم و بروم صبح های زود،زمان بالا آمدن خورشید و درست زمان طلوع،نسیم دریایی بر وجودم بپیچد و تا می توانم کنار ساحل راه بروم.یعنی دیوانه ام می کند تصورش.این جاست که دیگر هر گونه خصیصه دنیای متمدن،از علم آموزی و کار و کسب ثوت و کوفت و زهرمار،می شود خاری در چشم و زنجیری پای آدم.


پ.ن:من تصمیم گرفتم برای مدتی شاید حتی طولانی،بی ربط و با ربط هر چیزی که به ذهنم رسید بنویسم،طولانی و یا کوتاه،هر گونه ای.در مواردی از این دست،اشکال در فرستنده ست و نگارنده سطور،نه شمای مخاطب و گیرنده !


پ.ن 2:کامنت ها را هم پاسخ می دهم به روی چشم

پ.ن.3:به قربان مامان که چایی آورد !