هفتاد و ششمین - مترجــم دردها
X
تبلیغات
زولا
شنبه 17 دی 1390 @ 00:31

هفتاد و ششمین

نقل است که بسیاری از جوندگان،توانایی پیش بینی وقوع سیل را دارند و چنانچه احساس کنند بارانی که می بارد؛ منجر به سیل می شود و سیل از مسیر لانه ی ِ ایشان می گذرد،کاسه و کوزه را جمع می کنند و می زنند به چاک.خانه که برود زیر آب حداقل تن ِ خودشان هم در مصیبت نباشد.پاره ای دیگر از جانداران که چنین توانایی هایی را ندارند پس از سیل در قامت اجسادی باد کرده و بو داده،جمع آوری میشوند و یا در گوشه ای می پوسند.


...


در دنیایی که پول حرف اول را می زند و سلامت و آرامش و پیشرفت و هنر و سلیقه و تفریح و تفریح و تفریح و تنوع و حال و حول ارمغان اسکناس و حساب بانکی ست،شاید چند صباحی بتوان گور بابای ِ دنیا گفت و در لاک خود فرو رفت،ولی واقعیت این است که سیلی خواهد آمد و زندگی ات را بر فنا خواهد داد و من از آنجا که سر سوزن درایتی دارم و می دانم که مسیری که می روم رَه به ترکستان می برد، تصمیم دارم که تا ماه آینده شغلم را ترک کنم،و ناگفته پیداست که چنین تصمیمی تا چه حد مرا سخت است.البته نا گفته نماند که ترک کارم به یکباره نخواهد بود،تصمیم دارم که از ماه آینده سه روز در هفته بروم و باقی روزهای هفته را پی کار دیگری باشم که توسط یکی از دوستانم به من پیشنهاد شده است.


گمان می کنم که به مرحله حساسی رسیدم،چنانچه به هوش نباشم نخواهم توانست پی ریزی ِ زندگی توام با آرامش مالی را داشته باشم.آدم کمی هم خودش را وارسی کند خوب است،واقعیت مطلب این است که من از آن دست افراد شکست ناپذیر نیستم که در همه شرایط مثل بولدوزر کار خود را پی می گیرند و پیش می برند.راندمان کاری من تا حد بسیار زیادی مرهون آرامش اعصاب و روانم است و تنها روزهایی که فراغ خاطر دارم می توانم مثلا ً کتاب بخوانم.اثباتش تعداد زیادی کتاب که نصفه و نیمه چند وقت اخیر نیمه کاره رها شد.


طی یک ماه آینده من تصمیماتی بزرگی خواهم گرفت و کارهای بزرگی در زندگی خودم خواهم کرد و چند نقشه ای را که کشیده ام عملی خواهم نمود.چند نمونه اش را چنانچه عمری باقی باشد همین جا نشان خواهمش داد