صد و هشت - مترجــم دردها
چهارشنبه 14 تیر 1391 @ 14:43

صد و هشت

از دور دست ها صدایی بــــَس نـــَکـَــــره می آید،مداحی ست که می خواند:های.. هــای ... هــــای.مفهوم نعره هایش را هر چه توجه می کنم نمی فهمم،نکته ناراحت کننده اش اما این است که برای پرهیز از بیش شنــُــفتن اش،مجبورم پنجــره ی ِ توری زده ای، که باد  ِ خنک ِ غروب هنگام بی پشه از آن می وزد را ببندم. دو صد حیــــفـــ...


کنجکاو می شوم ببینم چه خبر است.شال و کلاه کرده و عازم می شوم،می بینم سر خیابان تعدادی از برادران نو ظهور بسیجی داربست زده اند و بساط چای و شربت و ساندیس و ... علم کردند.در کنارش بـَـنــِــر غول پیکری از مقام معظم که در حال خندیدن است،کنارش:رهبرم سید علی.فردایش که دوباره می روم می بینم بنر فوق الذکر،دو نیمه شده،احتمالا  ًمحارب و منافق و نوکر صهیونیسم و فریب خورده غرب و فارسی وان بین لعنتی و منحرفی،به آن حمله کرده.البته شاید هم کار باد بوده.کـــــَــس چه داند.


پیش تر ها که صدای - به قول اخوان - «دوبس،دوبس» ماشین ها بلند می شد،صابـــــصــِدا  نهایت در قضاوت عامه،قرتی ای بود که جوگیر شده و آرامش ملت بر هم می زند.قانون تصویب شد که برخورد کنند...برخورد کردند.کمی بعد دستشان آمد که می توان لابد ضبط و باند و ساب و تیوتر و ... را هم اسلامیزه کرد.حاصلش شدند جوانانی که با  پیکان ها و صدای بلند مداحی و شیشه های پایین در محرم در خیابان ها می چرخند.(مدرن تر ها پراید دارندکمی بعد بساط مداحی با اکو و بــنـــر و صدای بلند و شربت و لیوان یک بار مصرف و... به راه شد.فرقی نمی کند،صدای بلند در هر صورتش،آزار دیگر شهروندان است،چه «دوبس،دوبس» باشد و چه صدای مداح ِ غرق در ریش،گوش را آزار می دهد ومردم هم سوگند وفاداری یاد نکردند که در هر شرایط و هر زمانی و با هر حجم صدایی به آن ها گوش بدهند.برای عده ای - که کم هم نیستند - در هر شرایطی نفرت انگیز است.اینکه برخی از حمایت قانونی برخوردارند چنین کنند هم دیگر شنیع تر.


...


تا آن جا هم که من با خبر شدم،تا این لحظه حدیثی وجود ندارد که چــَشم باز کردن را از گناهان کبیره بشمارد،یا دست کم حدیث مربوطه تاکنون رو نشده.دوستان نـــئـــو بسیجی می توانند برای لحظاتی هم شده صبر کننده و در آستانه نیمه شعبان و این عید مبارک،از شربت و ساندیس و کیک و شیرینی و ... دست بکشند تا محض آزمایش هم شده،ببینند که آیا از رهگذرین کسی می ایستد تا دم و دستگاه و صدای زیبا را بشنود یا نه و تعداد کدام یک بر دیگری می چربد:منتظران حضرت یا منتظران شربت