137:شـــــور بازار - مترجــم دردها
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
دوشنبه 6 آذر 1391 @ 16:20

137:شـــــور بازار

پشت شیشه ی ِ ماشین ِ تویوتا ی ِ جوانک ِ بسیجی - سان نوشته بود:


" ز عشقت عاقبت روزی عراقی می شوم "