157:دروازه بانان ِ بـــد - مترجــم دردها
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 @ 22:43

157:دروازه بانان ِ بـــد

در کسوت کسی که سال ها سابقه مسلمانی داشته است،در جامعه ی ِ مسلمان زیست فکری و فرهنگی داشته است و با آموزش اسلامی رابطه مستقیم داشته است،اکنون بر این باورم که اسلام - چه آن را محدود به کتاب بکنیم و چه رفتار های زندگی روزمره مسلمانان - همبـــستگی بارزی با ترویج و جا افتادن باور ها و رفتارهای خشن دارد.در سایه همین اندیشه،اینکه بسیاری از رسانه های غربی - از جمله بی بی صی فارسی که آن را معتبرترین خبررسانی پارسی زبان می دانم - بر روی خشونت مسلمانان زوم می کنند و گاه حتی بزرگ نمایی می کنند مرا سخت نیامده است.اما اعتراف می کنم که عدم پوشش کافی ِ خشونتی که بودایی ها در برمه بر مسلمانان روا می دارند مرا بسی رنجانده است.


پرسش اصلی این است:چرا زمانی که مسلمانی خشونتی روا می دارد،تروری می کند،می زند،می کشد بر روی آن زوم می کنند،تحلیل می کنند و از شاهدان عینی پرس و جو می کنند،اما زمانی که مسلمانان در برمه خروار خروار کشته می شوند،خانه شان به آتش کشیده می شود و تعدادی در عمل سلاخی می شوند،رسانه های غربی از زوم کردن بر روی حادثه پرهیز می کنند؟کشته شدن راهبی بودایی توسط مسلمین در عمل همان اندازه بازتاب داشت که کشته شدن و جان باختن تعداد زیادی از مسلمین به دست بوداییان به رهبری راهبان.


غرض البته دفاع و یا محکوم کردن مسلمین و یا بودایی ها نیست،قابل حدس است که اگر مسلمانان در آن کشور دست بالا را داشتند هم چنین می کردند، نیت به نقد کشیدن و محکوم کردن رسانه ای ست که مدعی ِ حفظ بی طرفی ست.کسانی که داعیه حقوق بشر دارند و بر این نظرند که انسان ها را باید بر فراز باور هایشان چونان انسان نگریست،بهتر است حداقل برای حفظ ظاهر هم شده کوتاهی هایی از این دست نکنند،سر زدن گاف هایی از این دست در نهایت اعتبار یک رسانه را مخدوش می کند.


هر چند که رفتار های اجتماعی پیچیده تر از آن هستند که بتوان آن را معلول علت واحدی دانست،ولی می توان اذعان داشت که کدام باور داشت ها همبستگی بیشتری با ترویج خشونت در جامعه دارند،در این مورد خاص امیدوارم که در ن کشور هم گروه های مخالفین به پای میز مذاکره بنشینند،دیدن تصاویر کودکانی که سلاخی می شوند به جرم اینکه مسلمان هستند،پیش از آنکه بفهمند قضیه از چه قرار است براستی آزار دهنده ست