158:نمایشگاه تخصصی ِ گل و گیاه یا کی و کجا عکس بگیریم؟! - مترجــم دردها
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 20 اردیبهشت 1392 @ 01:13

158:نمایشگاه تخصصی ِ گل و گیاه یا کی و کجا عکس بگیریم؟!

ظاهرا ً مردم ایران در نوع برخوردشان با نمایشگاه های تخصصی دچار سو ء تفاهم هستند.چه نمایشگاه کتاب باشد،چه نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و چه نمایشگاه ساختمانی و... در اصل قضیه نوعی فان و تفریح محسوب می شود.وضع در نمایشگاه گل و گیاه به مراتب از باقی بدتر بود،نه متصدی های غرفه ها اطلاعات درست و دقیقی داشتند و نه اصلا ً مردم خواستار اطلاعات یا راهنمایی هایی بودند،قضیه در اصل نوعی تفریح بود و اغراق نیست اگر بگویم درصد بالایی از مخاطبین با دوربین عکاسی آمده بودند تا در کنار گل و گیاهان عکس بیندازند.آشفته و بی نظم گام بر می داشتند و گــُــله به گــُله باید مراقب می بودی تا کادر بندی کسی را خراب نکنی،تا این دست آخر طاقتم طاق شد و زدم به میان عکس های مردم،هر چه بادا باد!


همه چیز را نمی شود بر سر حکومت خراب کرد و نهاد های دولتی را مستقیم نشانه گرفت،برخی مشکلات در اساس از فرهنگ آشفته و پریشان اندیش ایرانی سرچشمه می گیرد که نوع مواجهه با بسیاری از مسائل را نمی داند و حتی آماده نیست که بداند.تعداد نفراتی که میل به عکس انداختن در کنار گل ها و دکور ها دارند بی نهایت بیشتر از تعداد افرادی بود که به پرسش و پاسخ با متصدیان می پرداختند،حتی اگر متصدیان متخصصی هم حضور داشته باشند،زمانی که خواستی برای آن اطلاعات نیست چه ارزشی می تواند داشته باشد؟