سی و هشتمین خواب - مترجــم دردها
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 14 تیر 1390 @ 00:08

سی و هشتمین خواب

در کشور های مهاجر پذیر مدتها بحث بود که حدود اختیارات مهاجرین تا چه حد است.آیا حق شرکت در انتخابات را دارند؟آیا از حقوقی همپای مردم اصیل آن خاک باید بهره مند باشند؟و امکانات حقیقی یک مهاجر تا چه حد است و بحث هایی در این گونه موارد.هر چه باشد بخش زیادی از توان مورد نیاز برای چرخش چرخ های اقتصادی آن جوامع را مهاجرین بر عهده داشتند.بحث های انسان محور که به میان بیاید ، بحث هایی این چنین هم رنگ می بازد که همه انسانیم و چونه زدن در مورد مسائلی از این دست نه زیباست و نه در شان جوامعی که داعیه دار انسان گرایی هستند.در مقام مثل،در وبلاگستان هم بحثی این چنین می تواند محل توجه باشد که نویسنده وبلاگ به عنوان صاحب ملک تا چه حد می تواند حق و حقوق برای مخاطبین - که مهاجرین هستند - قائل باشد.نظر مخاطب در پیشبرد نوشته های یک وبلاگ تا چه حد موثر است و آیا باید ساز را به خواست مخاطب کوک کرد یا نه.هر چند که ترسیم مرز حقوق در این گونه موارد اگر نه غیر ممکن،دشوار می نماید


...واقعیت این است که چند وقتی ست که نمی توانم خودم را قامت "بید مجنون"سابق پیدا کنم.در مثل نوع زیستم در حال تغییر کردن است.پوست اندازی کردم و باید نامی جدید پیدا کنم."خواب هفتم" نظرم را جلب می کرد،همان گزینه ای که پیش از این پیشنهادش کرده بودم.ولی وقتی امروز برای دهمین روز پیاپی دوستانم  به پیشم آمدند و از مشکلات خودشان گفتند،ایمان راستین پیدا کردم که "مترجم دردها" را بهتر می توانم حس کنم تا "خواب هفتم" یا "بید مجنون".


خیلی کوتاه:این وبلاگ به "مترجم درد ها"تغییر نام می دهد.می دانم که مخاطبین خوش نخواهند داشت چنین نامی را،ولی این قسمت را به خاطر صاحب خانه کوتاه بیایید و قضیه را تمام شده فرض کنید.بید مجنون تمام شده بود،من دیگر در حال پوست اندازی هستم و ماندن در پوسته سابق نه منظر خوشی دارد و نه دیگر امکان پذیر است.